INTENS EVENTS

Voor al uw feesten & partijen

Huisreglement Intens Events NYE 2017

 

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het feest gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het feest en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 

ALGEMEEN

Intens BV, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het feest kunnen ondervinden, of locatie.

 

LEEFTIJD

Voor Intens Events NYE 2017 geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.

Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt wordt je geweigerd tot het feest.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Intens Events NYE 2017 is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het feest drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het feest worden verwijderd en zal de politie worden ingeschakeld.

 

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het feest onder invloed van drugs te betreden of in kennelijke staat van dronkenschap.

Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

 

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot Intens Events NYE 2017, dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.

Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het feest, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen geen polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.

 

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het feest worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.

Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte.

 

DIEFSTAL EN VERLIES

Op het feest is een beveiligde garderobe aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

De kosten van de garderobe bedragen € 1,- per persoon.

 

MUNTEN

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

 

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

 

EHBO

Op het feest is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

 

 

 

GELUIDSNIVEAU

Op het feest zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

 

ROKEN

In de sporthal geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

 

EIGEN RISICO

Betreding van het feest geschiedt op eigen risico.

 

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het feest direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 

Intens Events

info@intensevents.nl